DOKUMENTY

Dokumentácia všetkého druhu na jednom mieste:

LAMELIO Classic Technický list (EN)

CERTIFIKÁT Globálneho Recyklačného Štandardu (EN)

PROTOKOL o skúške - Absorpcia zvuku (PL)

SPRÁVA - Absorpcia zvuku (PL)

TEST nehorľavosti (PL)

TEST Formaldehyd a ťažké kovy (EN)

Technický list - Lepidlo (SK)

NÁVOD na montáž lamiel (SK)

NÁVOD maľovanie modelov INFINITY (SK)

VENEER Technický list (EN)

VENEER Test zvukovej pohltivosti (EN)